Általános Szerződési Feltételek

Kérem, amennyiben vásárlója, illetve felhasználója kíván lenni web-áruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban: ÁSZF) és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Általános tudnivalók

A jelen általános szerződés feltételek hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a  www.varkertfurdo.hu weboldalon található elektronikus áruházán keresztül történik.

A jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott felek között jön létre.

A www.varkertfurdo.hu online áruházban történő áruvásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges a jelen általános szerződési feltételekben meghatározott módon.

Aláírva az online áruház szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen általános szerződési feltételekben foglaltakat.

 

ELÉRHETŐSÉGEK

Üzemeltetői adatok:

Üzemeltető: Pápai Termálvízhasznosító Zrt.

Székhely: 8500 Pápa, Várkert út 5.

telephely: 8500 Pápa, Várkert út 5.

adószám: 12717545-2-19

Elektronikus elérhetőség: www.varkertfurdo.hu

Telefonos elérhetőség:  +36 89 512 600

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-03882102

Cégjegyzékszám: 19-10-500232

Az Általános Szerződési Feltételek nyelve: magyar

A szolgáltató minden munkanapon 8.00 órától 16.00 óráig telefonos ügyfélszolgálatot működtet a +36-89-512-600 telefonszámon.

Elektronikus ügyfélszolgálat: info@varkertfurdo.hu   (e-maileket a nap 24 órájában fogadunk)

 

MEGVÁSÁROLHATÓ  SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

A szolgáltató on-line internetes értékesítési rendszer üzemeltet a Pápai Termálvízhasznosító Zrt. szolgáltatásainak értékesítésére. Ezek igénybevételét a e-belépő és a e-voucer megvásárlása biztosítja.

Az e-belépőjegy és az e-voucer megvásárlásán túlmenően a vásárló, illetve e-voucert felhasználó a szolgáltatóval kerül szolgáltatási jogviszonyba, a szolgáltatás teljesítése vonatkozásában.

A szolgáltató kijelenti, hogy az általa értékesített szolgáltatások vonatkozásában a hatályos jogszabályoknak megfelelő üzemeltetési és működési engedélyekkel rendelkezik.

A weboldalon 16. életévét be nem töltött természetes személy nem vásárolhat.

A szolgáltató határozatlan időre szóló vagy általánydíjas szerződést nem alkalmaz. A szolgáltató és a vásárló közötti szerződés határozott időre jön létre, időtartama az e-belépő, illetőleg a e-voucer vásárlása esetén a felhasználás napjáig tart. A szerződés határozatlan időtartamúvá nem alakul át.

A szolgáltató részére letétet, vagy egyéb pénzügyi biztosítékot a vásárló nem nyújt.

A szolgáltatások részletes leírását szolgáltatásonként a szolgáltató www.varkertfurdo.hu honlapja tartalmazza.

 

A KÍNÁLT TERMÉKEK CSOPORTOSÍTÁSA

A honlapunkon szolgáltatásokat forgalmazunk. A megvásárolható szolgáltatások a Pápai Termálvízhasznosító Zrt. által üzemeltett Termálfürdőben, Uszodában és Strandon vehetők igénybe. Az e-belépőjegyet és e-voucert vásárolhat meg, illetőleg igényelhet.

A szolgáltatások lényeges tulajdonságai a megvásárolni kívánt e-belépő és e-voucert mellett közvetlenül megtalálhatók. A honlapon teljeskörű tájékoztatás található a vásárlás időpontjában elérhető e-belépőkről és e-voucerekről, azok bruttó áráról, amely tartalmazza az esetenként fizetendő általános forgalmi adó összegét is.

A honlap hivatalos fizető eszköze a magyar forint, fizetés módja: bankkártyával történő fizetés.

Az e-voucher fogalma: olyan belépőjegy, amely a vásárlót az online értékesítési rendszerben kiválasztott és megvásárolt Telmálfürdő, Uszoda, Strand vagy Egyéb bérlet szolgáltatásainak igénybevételét lehetővé tevő karszalag átvételére jogosítja.

Az e-belépőjegy fogalma: olyan online értékesítési rendszeren megvásárolt belépőjegy, amely a vásárlót az uszoda vagy a termálfürdő beléptető kapuiban való leolvasást és átadást követően a fürdő területére való belépésre jogosítja. (A kedvezményes jegy vásárlása esetében a kedvezményre jogosító dokumentumok bemutatása szükséges).

Az e-vocher és az e-belépőjeggyel igénybevehető szolgáltatásokról szóló vásárlói tájékoztató az 1. sz. mellékletben érhető el.

 

 

RENDELÉSI INFORMÁCIÓK

A webáruház használatához regisztráció nem szükséges.

 

A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA

E-mailben minden megrendelést követően a vásárló automatikus visszaigazolást és mellékletként e-belépőjegyet vagy e-vouchert kap.

A weboldalon a szolgáltatások nyújtására vonatkozó képek tájékoztató jellegűek, helyenként illusztrációk.

A szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben, amennyiben a szolgáltatások igénybevétele technikai, vagy a szolgáltatónak fel nem róható okból lehetetlenné válnak.

 

RENDELÉS MENETE, WEBÁRUHÁZ HASZNÁLATA

A megrendelés teljesítéséhez pontos adatok megadása és a rendelési feltételek elfogadása szükséges. A megrendelést a www.varkertfurdo.hu/shop webáruházon keresztül küldheti el a vásárló. Ha bármilyen technikai kérdése merülne fel, vagy nem sikerül a rendelést leadnia, akkor a jelen általános szerződési feltételekben meghatározott telefonszámon, vagy elektronikus címen is áll a szolgáltató a vásárló rendelkezésére.

A szolgáltatás nevére kattintva megjelenik annak részletes leírása, ahol információkat szerezhet a szolgáltatás jellemzőiről, tulajdonságairól is. A weboldalon a szolgáltatások nyújtására vonatkozó képek tájékoztató jellegűek, helyenként illusztrációk. Itt tudja a terméket a kosárba tenni.

Sikeres vásárlás végén a honlap automatikusan generált e-mail-ben visszaigazolást és mellékleteket küld a vásárlónak. Abban az esetben, ha a vásárló belépőt, vagy e-voucert vásárol, a vásárlás a fizetés sikeres megtörténte után, azonnal valós időben megtörténik és a vásárló a megvásárolt belépőket, illetve e-voucert elektronikus formában azonnal kézhez kapja.

Amennyiben a vásárló a vásárlást követő 10 percen belül nem kapja meg a megvásárolt belépőt, illetőleg e-vocuert, ennek oka feltételezhetően kapcsolati hiba. Ebben az esetben javasoljuk haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a szolgáltató ügyfélszolgálatával (+36-89/512-600).

Amennyiben 12 órán belül a vásárló nem kap visszaigazolást a megrendeléséről, úgy mentesül az ajánlati kötöttség alól, amely alapján nem köteles a szolgáltatások ellenértékét megfizetni és a belépőt, illetőleg az e-voucert átvenni.

Az áruházban feltüntetett árak érvényes (bruttó) fogyasztói árak. A szerződés szerinti szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegét a vásárlási felület úgynevezett „kosár“ oldala tartalmazza, megjelölve a bruttó e-belépő és e-voucer árakat, kezelési költséget. A feltüntetett bruttó árakon felül a fogyasztónak további költsége nem merülhet fel.

Amennyiben akciós vásárlásra lehetőség van a szolgáltatások áránál ez külön feltüntetésre kerül. Az akciós szolgáltatások árából további kedvezményt a szolgáltató biztosítani nem tud.

A szolgáltatások ellenértéke vonatkozásában a szolgáltató fenntartja magának a módosítás jogát azzal, hogy a módosítás a webáruház honlapján való megjelenésével egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt szolgáltatások ellenértékét kedvezőtlenül nem befolyásolja. Amennyiben a szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a webáruház felületére, akkor a szolgáltató nem köteles a szolgáltatást hibás áron nyújtani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szolgáltatás nyújtását, amelynek ismeretében a vevő elállhat vásárlási szándékától.

A felek között a szerződés a szolgáltató által e-mailben elküldött visszaigazolás kézbesítésével jön létre.

A szolgáltató fenntartja magának a jogot arra vonatkozóan, hogy szolgáltatásainak kínálatát – előzetes bejelentés nélkül – megváltoztassa, az egyes szolgáltatások elérhetőségét korlátozza, illetve a meghirdetett akciók kezdési és befejezési időpontját módosítsa.

A fenti esetleges változásokért a szolgáltató jogi felelősséget nem vállal.

A fizetés gomb megnyomásával a vásárló elfogadja a szolgáltatásra vonatkozó általános szerződési feltételeket. A szerződés létrejöttével a vásárló elfogadja a jelen általános szerződési feltételekben meghatározott feltételeket, így különösen a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11.§-ban meghatározott, a távollévők között kötött szerződésekre vonatkozó szerződéskötést megelőző tájékoztatást. A szolgáltatás megrendelésével a vásárló elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatai kezeléséhez az általános szerződési feltételekben, valamint az adatkezelési szabályzatban meghatározottakat.

A felek között elektronikus úton létrejövő szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, annak nyomtatott formában történő tárolására nem kerül sor, így utólag nem hozzáférhető.

A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett vásárlási adatok igazolják, amelyek a szolgáltató a számvitelre és az adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határideig őriz.

A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a vásárló megrendelését indokolt esetben visszautasítsa, így különösen valótlan vagy hiányos adatok megadása, illetve a rendszerrel vagy az e-belépővel és e-voucerrel történő bármilyen visszaélés esetén.

A vásárlót teljes körű felelősség terheli a felhasználói fiókjához történő felhasználónév és jelszó, illetve azon keresztül történő mindennemű vásárlással és egyéb tevékenységgel kapcsolatban.

A vásárló kötelezettséget vállal arra, hogy haladéktalanul értesíti a szolgáltatói ügyfélszolgálatát adatainak bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon való megsértése esetén. A jelszó tárolásából, vagy a felhasználónév és jelszó harmadik személy részére való átadásából fakadó károkért a szolgáltató nem felel. A vásárló felelősséget vállal arra, hogy az általa megadott adatok a valóságnak megfelelnek.

A vásárlónak bármikor lehetősége van az adatait ellenőrizni és módosítani. A szolgáltató jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá kétség esetén jogosult vásárló valódiságát ellenőrizni.

A vásárlás során az úgynevezett „kosár“ oldalon a vásárlónak lehetősége van a kosár tartalmát módosítani, törölni vagy újabb termékeket kiválasztani. Az ezt követő oldalon adja meg a vásárló a vásárláshoz szükséges adatait. Amennyiben az adatok javítása szükséges, azt a vásárló korlátlanul megteheti, amíg nem kattintott a „fizetés“ gombra. Ezt követően a fizetés a választott fizetési módtól függően a fizetési szolgáltató felületén történik.

A szolgáltatás igénybevételével a vásárló hozzájárul ahhoz, hogy adatait a szolgáltató felhasználja abból a célból, hogy a megvásárolt e-belépővel, vagy e-vocuert-el kapcsolatosan bármilyen szempontból fontos körülményről közvetlenül és azonnali módon tájékoztatást adhasson.

 

A MEGRENDELT SZOLGÁLTATÁSOK ELLENÉRTÉKE KIFIZETÉSÉNEK  MÓDJA

A bankkártyás fizetés révén Ön kényelmesen és biztonságosan vásárolhat áruházunkban.

A kiválasztott áruk megrendelése után Önt az Otp Bank Zrt.- Otp Simple fizetési felületére irányítjuk. Ahol a Bank által használt, jelenleg legbiztonságosabbnak ítélt, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. Vásárlóinknak csak annyi a dolga, hogy a fizetési mód kiválasztásánál “fizetés bankkártyával” feliratra kattintsanak, majd az OTP Bank fizetési szerverén a kártya számát, lejárati dátumát és háromjegyű biztonsági kódját megadják.

 

Bankkártyás fizetés biztonságos felületen: Online bankkártyás fizetés a OTP Mobil Kft. – OTP SimplePay fizetési felületén.

A Felhasználó/Vevő tudomásul veszi, hogy a Pápai Termálvízhasznosító Zrt. (A Szolgáltató székhelye: 8500 Pápa, Várkert út 5.) adatkezelő által a www.varkertfurdo.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail cím, telefonszám és számlázási cím adatok.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

 

A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogadhatjuk el, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi! Kérjük, érdeklődjön bankjánál, hogy az Ön kártyája felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz. Az OTP Bank a sikeres vásárlást követően a tranzakcióról engedélyezési számot bocsát ki, amelyet érdemes felírni vagy az egész oldalt kinyomtatni. Sikertelen tranzakció esetén az OTP Bank hibaüzenetben közli a hiba okát.

A vásárlás visszaigazolását, valamint a kinyomtatandó belépőt és e-voucert a szolgáltató a vásárló által megadott e-mail címre küldi vissza. A szolgáltatót nem terheli felelősség abban az esetben, ha a vásárló által megadott e-mail cím hibás.

Önmagában a belépő és az e-voucer kosárba helyezése nem kötelezi a vásárlót a vásárlására. Amennyiben a vásárló mégsem kívánja megvásárolni az általa kiválasztott szolgáltatásra vonatkozó belépőt és e-voucert, akkor azt a kosárból bármikor kiveheti, vagy az egész kosár tartalmát is törölheti.

A vásárlás elektronikus bizonylatait a szolgáltató saját székhelyén, illetve a szerverek tárolására szolgáló szerverparkban őrzi meg. A szolgáltató a vásárlásról számlát küld elektronikus úton a vásárlónak.

 

 

A SAJÁT NYOMTATÁSÚ BELÉPŐRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS SZABÁLYOK

Saját nyomtatású belépőket a vásárló a sikeres vásárlást követően a szolgáltató vásárlásról készült automatikus visszaigazoló e-mail mellékletként küldi meg a vásárló által megadott e-mail címre PDF formátumban. A belépőt a vásárló maga nyomtatja ki.

A kinyomtatott e-belépőt abban az esetben használhatja fel a vásárló, amennyiben a QR kód leolvasható. A kinyomtatott belépők elvesztéséből, ellopásából, hibás nyomtatásából, lemásolásából, többszörös kinyomtatásából eredő felelősséget kizárólag a vásárló viseli.

A kinyomtatott e-belépőt a vásárló köteles kinyomtatva, vagy okos telefon képernyőjén megjeleníthető módon a szolgáltatás igénybevételekor magával hozni. A vásárló tudomásul veszi és kifejezetten egyet ért azzal, hogy a belépőn található QR kódot a szolgáltató belépéskor elektronikusan ellenőrzi és azonnal érvényteleníti. Az érvénytelenítést követően minden további belépési kísérlet érvénytelen és ezért eredménytelen lesz, a belépés megtagadható a vásárlótól függetlenül attól, hogy az érvénytelen jegyet felmutató személy megegyezik-e eredetileg az e-belépőt vásárlóval. Az ilyen okból történő kizárás miatt a szolgáltató kártérítésre nem kötelezhető.

Az e-belépők és az e-vocuertek felhasználása kapcsán jogviszony és szolgáltatási kötelezettség a belépőt felmutató e-voucert vagy e-belépőt átadó személy vagy szolgáltató között jön létre. A jogviszony tartalmát a szolgáltató honlapján (www.varkertfurdo.hu) található, valamint a szolgáltató vendégtereiben elhelyezett házirendek, szabályzatok határozzák meg.

Az e-belépő és e-vocuert szabadon átruházható. A vásárló kijelenti, hogy az e-belépőt és e-voucert csak akkor adja át más személynek, ha az új e-belépő és e-voucert birtokos a szolgáltató általános szerződési feltételeit és azok felhasználása kapcsán a szolgáltató egyéb belső szabályzat és házirendjét elfogadja.

Az e-belépő egyszeri alkalommal történő belépésre jogosítja fel annak felmutatóját. Az e-voucert az azon feltüntetett szolgáltatás egyszeri igénybevételére jogosult.

Bizonyos e-belépők és e-voucerek csak bizonyos felhasználói kört jogosítanak fel a belépésre, illetve felhasználásra (gyermekjegy, nyugdíjas jegy stb.). A szolgáltatást igénybe vevő jogosultságának meglétét a szolgáltató a vásárláskor nem vizsgálja. A szolgáltató a felhasználáskor jogosult annak ellenőrzésére, hogy az e-belépő felmutatója, vagy az e-voucert felhasználója jogosult-e a speciális kedvezményeket biztosító e-belépő használatára, az e-voucert felhasználására. A belépés és a felhasználás mindaddig megtagadható, amíg a használat jogosultságát a belépő felmutatója, illetőleg az e-voucert átadója nem igazolja.

 

JÓTÁLLÁS  ÉS  SZAVATOSSÁG

A szolgáltató tájékoztatja a vásárlót, hogy a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatosan a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet rendelkezései a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatosan nem alkalmazhatóak.

A vásárló hibás teljesítésből fakadó igényei a 2013. évi V. tv. (Ptk) XXIV. fejezetében meghatározottak szerint érvényesítheti.

A vásárló a hibás teljesítés esetén úgyszintén a 2013. évi V. tv. 6:174.§-ban foglaltak alapján kártérítési igényt is érvényesíthet.

A Ptk. szerint a szolgáltató hibás teljesítése esetén a vásárló választása szerint kérheti a szolgáltatás szerződésszerinti teljesítését vagy a szerződéstől elállhat. A választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet a vásárló, az áttérés költségét azonban a vásárló köteles viselni, kivéve ha az áttérésre a szolgáltató adott indokot.

A vásárló köteles a szavatossági igényét haladéktalanul, de legkésőbb a szolgáltatás helyszínéről történő távozáskor közölni.

A szolgáltatás helyszínéről történő távozás után a vásárló köteles bizonyítani, hogy az által felismert hiba már a szolgáltatás időpontjában is megvolt.

A szolgáltató által üzemeltetett komplexum szolgáltatásait mindenki csak a saját felelősségére látogathatja. Bódultság, kábítószer vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt a szolgáltatások érvényes belépő felmutatása vagy e-voucert átadása mellett sem látogathatóak.

A beléptetési helyeken, valamint a biztonsági szempontból kockázatos területeken állandóan üzemelő videokamera rendszer működik. A felvételek a jogszabályi előírásoknak megfelelően tárolásra kerülnek. Amennyiben a felvételek felhasználására az adott időszakon belül nem kerül sor, úgy a felvételek törlésre kerülnek. A felvételek kiadására kizárólag az arra jogosult hatóságok felszólítására van lehetőség.

A szolgáltató házirendjét, belső szabályzatait megszegő vásárló esetén, a vásárló kizárható a szolgáltatás igénybevételéből. Ilyen okból történő kizárás esetén a szolgáltató kártérítésre nem köteles.

A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatások egy részét műszaki, vagy karbantartási okok miatt elméletileg korlátozza.

A szolgáltató nem köteles abban az esetben kártérítésre a vásárló részére, amennyiben elháríthatatlan külső ok (vis maior) miatt a szolgálatás nyújtására részben vagy egészben nem képes. Ilyen eseménynek minősül különösen, de nem kizárólagosan a háború, lázadás, terror cselekmény, sztrájk, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos energia ellátási zavar, vagy egyéb más előre nem látható elháríthatatlan és a szolgáltató működésétől független akadály vagy ok.

 

ELÁLLÁS JOGA

A vásárlót a   45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29.§ (1) bek. l.) pontjában meghatározottak szerint az e-belépők vásárlása esetén elállási jog nem illeti meg figyelemmel arra, hogy a szolgáltató által értékesített szolgáltatás szabadidős tevékenységekhez kapcsolódik és a szerződés létrejöttével a felek teljesítési határnapot, illetőleg határidőt kötöttek ki.

Annak ellenére a vásárlót nem illeti meg az elállás joga, fel nem róható körülmény bekövetkezése esetén a szolgáltatóval történő egyedi egyeztetés alapján a szolgáltatás nyújtására új időpont kérhető. A módosításra legkésőbb az eredeti időpontot megelőző 3. munkanap 15. óráig van lehetőség.

 

PANASZKEZELÉS

A forgalmazott termékekkel vagy a webáruház tevékenységével kapcsolatos vásárlói panaszait az alábbi címen érvényesítheti, kérdéseivel ide fordulhat.

Cég.: Pápai Termálvízhasznosító Zrt.

Címe: 8500 Pápa, Várkert út 5.

E-mail: info@varkertfurdo.hu

Telefon: 00-36-89-512-600

A vásárlói panaszokat és kérdéseket az ügyfélszolgálat írásban, a vásárló által megadott e-mail címre, vagy postai úton küldött levél formájában válaszolja meg.   A vásárlói panaszokat, kérdéseket azok beérkezésétől számított 3 napon belül, de legkésőbb a vásárlói panaszok kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések által megállapított határidő alatt vizsgáljuk ki és válaszoljuk meg.

A vásárlónak, illetve felhasználónak az 1997. évi CLV. tv. 18 és 20.§-a alapján lehetőségében áll a termék minőségével, biztonságával, termék felelősségi szabályok alkalmazásával, továbbá a szerződés teljesítésével kapcsolatos vitás ügy esetén a bírósági eljáráson kívüli rendezésre. Ebből a célból a vásárló, illetőleg felhasználó a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Békéltető Testülethez fordulhat.

Az üzemeltető székhelye szerint illetékességű Békéltető Testület a Veszprém Megyei Békéltető Testület (Veszprém, Radnóti Miklós tér).

A fogyasztóvédelmi közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a megyei illetékességgel a Megyei Kormányhivatalok Fogyasztóvédelmi Felügyelőségei, másodfokon országos illetékességgel a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság jár el.

Jogszabályi előírás alapján kötelező peren kívüli panaszkezelési mód és vitarendezési mechanizmus igénybevételi lehetőség nincsen, és a vállalkozás sem döntött ilyen lehetőség igénybevételéről.

 

ADATKEZELÉS

A www.varkertfurdo.hu webáruház a vásárlással kapcsolatos adatokat nem tárolja, és nem adja tovább. A számvitelről szóló hatályos jogszabályok értelmében a vásárló által megadott számlázási címet, és a számlák adatait a rendeletben meghatározott ideig, öt évig tárolja szolgáltató. A rendelkezésre bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli és nem adja ki további harmadik személyek részére.

Az adatvédelmi nyilatkozatot a jelen dokumentum tartalmazza, 2. sz. melléklet formájában.

 

SZERZŐI JOG

A www.varkertfurdo.hu a szolgáltató tulajdona és szerzői jogvédelem alá tartozik. A weboldalon megjelenített, vízjellel ellátott fotókat és az oldalakon található szöveges információkat személyes használattól eltérő céllal kizárólag a szolgáltató előzetes írásbeli engedélye alapján lehet felhasználni.

A digitális adattartalom működése, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedések, továbbá a digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való képessége.

 

SZOLGÁLTATÓ TECHNIKAI KORLÁTAI

A vásárló tudomásul veszi, hogy az internet sajátosságai miatt a rendszer folyamatos üzemeltetése a szolgáltató előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat.  A szolgáltató nem garantálja a szolgáltatás és a kapcsolódó honlap hibamentes, zavartalan működését, illetőleg, hogy a szolgáltatáshoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz.

A szolgáltató jogosult a kapcsolódó honlap karbantartása érdekében vagy egyéb biztonsági megfontolások miatt a szolgáltatás részlegesen vagy teljes egészében szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül. A szolgáltató csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért felel. A felelősség mértéke nem haladhatja meg az egyes vásárlási tranzakciók mértékét.

A vásárló tudomásul veszi hogy a szolgáltató nem felelős semmilyen olyan kárért, vagy visszaélésért, amely a bankkártyával történő fizetés során következett be.

A szolgáltató kizárja felelősségét minden olyan kárért, amelyet a vásárló vagy harmadik személy szerződés, illetve jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott.

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Tájékoztatjuk a vásárlókat, illetve a felhasználókat, hogy a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11.§ u.) pontjában meghatározott a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex a társaságnál nem áll rendelkezésre.

A vásárlónak, illetve felhasználónak az 1997. évi CLV. tv. 18 és 20.§-a alapján lehetőségében áll a termék minőségével, biztonságával, termék felelősségi szabályok alkalmazásával, továbbá a szerződés teljesítésével kapcsolatos vitás ügy esetén a bírósági eljáráson kívüli rendezésre. Ebből a célból a vásárló, illetőleg felhasználó a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Békéltető Testülethez fordulhat.

Az üzemeltető székhelye szerint illetékességű Békéltető Testület a Veszprém Megyei Békéltető Testület (Veszprém, Radnóti Miklós tér).

A fogyasztóvédelmi közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a megyei illetékességgel a Megyei Kormányhivatalok Fogyasztóvédelmi Felügyelőségei, másodfokon országos illetékességgel a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság jár el.

Jogszabályi előírás alapján kötelező peren kívüli panaszkezelési mód és vitarendezési mechanizmus igénybevételi lehetőség nincsen, és a vállalkozás sem döntött ilyen lehetőség igénybevételéről.

A vevő a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen általános szerződési feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Az üzemeltető nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A vevőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatvédelmének kötelezettsége.

A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. tv.), a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.tv. rendelkezései az irányadók.

A fentieken túl következő jogszabályokat működésünkben kötelező érvényűnek tartjuk:
– a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény

  • hu_HU