Kötelező közzététel

Éves energetikai szakreferensi riport: megtekint

 

2009. évi CXXII. törvény 2.§ (1)-(2) bekezdésében előírt közzétételi kötelezettség teljesítése

A Pápai Termálvízhasznosító ZRt-nél munkaviszonyban álló vezető állású munkavállaló:

Név: Nagy Zsolt
Munkakör: vezérigazgató
Személyi alapbér: 750 000,- Ft/hó
Prémium keret: éves alapbér 80%-a
Felmondási idő: Mt. szerint
Végkielégítés: Mt. szerint

Vezető tisztségviselők:

Igazgatóság

Nagy Zsolt igazgatóság elnöke 150 000,- Ft/hó tiszteletdíj
Dr. Ambrus Zita igazgatósági tag 100 000,- Ft/hó tiszteletdíj
Bocskay László Tivadar igazgatósági tag 100 000,- Ft/hó tiszteletdíj

 

Felügyelő bizottság

Dr. Tóth Gyöngyvér Zsuzsanna feb. Elnök 150 000,- Ft/hó tiszteletdíj
Bénecz Zoltán feb. Tag 100 000,- Ft/hó tiszteletdíj
Unger Tamás feb. Tag

100 000,- Ft/hó tiszteletdíj

a tiszteletdíjára nem tart igényt!

  • cs_CZ